O projektu

Projekt Paměť Romů, na jehož základě vznikly tyto stránky, se snaží přiblížit širší veřejnosti tu méně známou stránku historie naší společnosti, historii Romů, prostřednictvím osobních příběhů samotných aktérů dějinných událostí.

V rámci projektu vzniká sbírka vzpomínek pamětníků v podobě videorozhovorů, které budou archivovány v Muzeu romské kultury a na semináři romistiky KSES FF UK, kde budou přístupné badatelským účelům.

Vybrané pasáže z rozhovorů doplněné o další dokumentační materiály budou zveřejňovány na těchto stránkách. Vedle příběhů pamětníků zde naleznete i texty, které vzpomínky zasazují do širšího historického kontextu.

Projekt Paměť Romů realizuje ROMEA, o.p.s. za finanční podpory Bader Philanthropies, Inc.