Tým

František Bikár - kameraman

Absolvent mediálního kurzu na University of Miami School of Communication a navazujícího kurzu Multimedia Reporting organizovaného v rámci TOL Training: Journalism and Media courses občanským sdružením Transitions. Během let 2010 - 2017 natáčel většinu reportáží a záznamů pro Romea.cz a podílel se na natáčení několika dokumentárních filmů: Tančím z celého srdce (2010), Identita (2012), Protože naděje je (2013), Splněné sny (2014),Tvoj čas (2015).

Kristina Dienstbierová - koordinárorka

Vystudovala romistiku na FF UK. Od roku 2006 působí na pozicích koordinátorky vzdělávacích projektů o.s. Dženo, Romano Džaniben a nyní Romea, o.p.s. Podílela se na různých výzkumech v romských lokalitách především na východním Slovensku, lektorovala přednášky o romské historii a pracovala také jako dobrovolník s romskými dětmi na pražském Smíchově.

 

Tazatelé

Adéla Gálová

Absolvovala dvouoborové studium hungaristika-romistika na FF UK. Patnáct let působí jako překladatelka z maďarského a anglického jazyka se zaměřením na beletrii. Od roku 2013 pracuje též jako redaktorka zpravodajského serveru Romea.cz a editorka časopisu Romano Voďi. Jako tzv.sběratelka spolupracuje též s nadací Post Bellum a jejím projektem Paměť národa.

Helena Sadílková

Helena Sadílková působí na Semináři romistiky v rámci Katedry středoevropských studií FF UK. Odborně se zaměřuje na poválečnou historii Romů zejména na území bývalého Československa. Kromě toho se věnuje například tématům spojeným s romštinou a literaturou psanou Romy. Spolu s Pavlem Kubaníkem je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben. 

Stanislava Miková

Absolventka střední pedagogické školy v Berouně, v současnosti studuje romistiku na FF UK. Účastnila se různých projektů týkajících se Romů a romského jazyka. Působila jako vychovatelka a asistentka pedagoga v ZŠ, pracovala s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí jako lektorka výtvarných aktivit a doučování. Rovněž vyučovala romský jazyk.

 

Lada Viková

Absolventka oborů psychologie a romistika na FF UK. Romskému jazyku a nahrávání vzpomínek Romů se věnuje kontinuálně od roku 1988, kdy začala chodit do kurzu romštiny k M. Hübschmannové, účastnila se nahrávání vzpomínek romských pamětníků pro knihu Po Židoch Cigáni. Působila v Nadaci Nová škola, později Nová škola, o.p.s. a od roku 1997 je členkou redakce časopisu Romano džaniben. V současnosti působí jako asistent na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde se mj. věnuje výuce romského jazyka.

Eva Zdařilová

Vystudovala romistiku na FF UK. Jako absolventskou práci obhájila Analýzu životopisných rozhovorů s romskými pamětníky nacistické perzekuce na pozadí odškodňovacích programů v České republice. Má zkušenost s vedením redakce časopisu a administrací projektů realizovaných spolkem Romano džaniben, ve kterém od roku 2006 pracuje. Podílela se na sociolingvistických a dialektologických výzkumech pro FF UK.

Jan Ort

Jan Ort dokončuje magisterské studium na FF UK, současně na FHS UK studuje magisterský program Obecné antropologie. Vedle studia se podílí na antropologických a lingvistických výzkumech mezi Romy především na Slovensku, ale i v České republice. V letech 2014/2015 absolvoval praktickou stáž na Prešovské univerzitě Prešově, jejíž náplní byl stacionární terénní výzkum ve vybrané východoslovenské vesnici.

 

Markéta Hajská

Vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2000 pracovala na různých terénních výzkumech, na pozici výzkumníka i koordinátora, týkajících se Romů a sociálně vyloučených lokalit v ČR i na Slovensku. V letech 2007 - 2014 působila jako metodik multikulturního zdělávání ve vzdělávacím programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s, kde se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů. Od roku 2011 přednáší na FF UK (Seminář romistiky), kde se věnuje antropologickým přístupům k romským kulturám a olašské romštině. V současné době pracuje na KSES FF UK a působí ve spolku Ašta šmé. Je autorkou odborných článků, studií, výzkumných zpráv, metodických aktivit, edukačních videí a v neposlední řadě scénářů ke komiksům.

Barbora Šebová

Absolventka romistiky, od roku 2010 působí v organizaci Nová škola, o.p.s. jako lektorka a koordinátorka projektů zaměřených na podporu vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků. V minulosti pracovala v nízkoprahovém klubu o.s. Lačhe čhave a poskytovala poradenství školám v rámci projektu Centra pro inkluzivní vzdělávání. Rovněž se účastnila různých výzkumů v romských lokalitách v ČR a SR. Podílela se na vzniku několika metodických příruček a je spoluautorkou komiksu o romské historii “Drom”.